Acute Zorgketen

Een patiënt met een acute zorgvraag moet zo snel mogelijk de juiste medische zorg op de juiste plek krijgen. Dat is van levensbelang, net als een goede samenwerking tussen ketenpartners. Een helder beeld van de ketens in de acute zorg is namelijk een voorwaarde om optimaal samen te werken.

Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Het analyseren van de keten is meer dan het weergeven ervan in schematische vorm. Het AZNN heeft daarom een model ontwikkeld om veranderingen in de acute zorgketens in kaart te brengen. Professionals in een werkgroep beschrijven de acute zorgketen hierbij van begin tot eind.

De professionals zijn afkomstig uit de specifieke acute zorgketen en richten zich op de kwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van zorg. Ook doen zij voorstellen voor verbeteringen.

Deze methodische aanpak voor het verbeteren van de ketenzorg blijkt een belangrijk instrument. Het stap voor stap onderzoeken van de verschillende fasen in de ketenontwikkeling maakt de verschillende inzichten helder en bespreekbaar.

Een bewuste analyse van algemeen bekend geachte werkwijzen biedt daarnaast inzicht in de geleverde kwaliteit van de acute zorg. Een boeiend en leerzaam proces, dat leidt tot nieuwe afspraken in de keten en verbetering van de acute zorg.