Agressie in de zorg, wie helpt mij?

22 juni 2017


Donderdag 15 juni organiseerde het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland een ketenthemabijeenkomst over juridische aspecten bij agressie in de zorg. Steeds vaker krijgen zorgverleners te maken met agressie en geweld tijdens hun werk. Er waren ca. 130 professionals uit de acute zorg aanwezig. Zij konden ervaringen delen en kregen antwoorden op verschillende vragen over ‘Juridische aspecten bij agressie in de zorg, wie helpt mij?’.

Drie ervaren sprekers spraken over hun ervaringen onder leiding van Alexander Veen, anesthesioloog en MMA ambulancezorg Groningen. Tevens voorzitter van deze avond.

Advocaat Reyer Caderius van Veen sprak over de rechten en plichten van de hulpverlener die te maken krijgt met geweld of agressie. Volgens hem mag de hulpverlener nooit slachtoffer worden. Als je wordt belemmerd in je medisch handelen dan zou je aangifte moeten doen, aangifte kan een vorm van erkenning zijn. Hij adviseert tevens alles goed op te schrijven in het patiëntendossier. Hierbij is de steun van de werkgever heel belangrijk.

Officier van Justitie, Pieter van de Rest vertelde over zijn ervaringen en wat er met de aangifte gebeurt als het een zaak wordt. De zaak heeft prioriteit en de straffen die geëist worden zijn extra hoog. Mensen die een publieke taak hebben moeten dat veilig kunnen doen, dat is een maatschappelijk vraagstuk waar het OM zich heel hard voor maakt.

Ina Strating, gespecialiseerd in nazorg bij de crisisinterventiedienst, vertelde over de nazorg en verwerking. Haar boodschap is ‘Je hoeft het niet alleen te doen, er zijn altijd mensen die je willen helpen’. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn en nazorg. Er zijn verschillende partijen die hulp kunnen bieden bijvoorbeeld een bedrijfsopvangteam ( BOT-team) , Peer support of een incidentenmeldingscommissie. Je kunt zelf bepalen voor welke support je kiest, weet met wie je praat en op wie je een beroep kunt doen. Informatie is belangrijk voor de rust van de betrokkene.

Tot slot volgde een paneldiscussie waaruit bleek dat deze avond goed aansloot bij de behoeften van de deelnemers. De deelnemers konden via what’s app vragen stellen, waar ze ter plekke antwoord op kregen.

De eindconclusie van de avond is: ‘Je hoeft het niet alleen te doen’. Ga op onderzoek uit, stel vragen en deel je verhalen.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht