AZN, VWS en ZN ondertekenen actieplan Ambulancezorg

13 november 2018

Ambulancezorg Nederland (AZN), het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben vandaag het actieplan ambulancezorg getekend. De ambulancesector trieert veel acute zorgvragen, geeft advies, verwijst naar andere zorgaanbieders en verleent patiënten bovenal snelle en levensreddende zorg. Kortom: een belangrijke speler in de acute zorg. De vraag naar ambulancezorg is de afgelopen jaren toegenomen. Daarom hebben AZN en ZN, samen met VWS, een actieplan ontwikkeld, zodat patiënten nu èn in de toekomst op tijdige en goede ambulancezorg kunnen rekenen. De kern van het actieplan ambulancezorg is optimalisatie en samenwerking.

Samenwerking en optimalisatie
Het actieplan bevat onder meer verbeteringen waarmee zowel spoedeisende als planbare ambulancezorg efficiënter kan worden ingezet. “Concreet betekent dit dat de triage geoptimaliseerd zal worden. We gaan nog beter kijken welke zorg de patiënt nodig heeft, met welke urgentie en door welke zorgverlener. Een ambulance is namelijk niet altijd het beste antwoord op een acute zorgvraag. We maken daarom goede afspraken met onze zorgpartners, zodat we de zorgvraag van de patiënt gezamenlijk beter kunnen organiseren en coördineren. Dit alles met het doel dat de patiënt de juiste zorg, door de juiste zorgverlener, op het juiste moment, op de juiste plek krijgt’, aldus AZN-voorzitter Noten.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht