Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland 10 juli 2019

11 juli 2019

Bestuurders in gesprek over de nieuwe inrichting van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost Groningen en afscheid van onafhankelijk voorzitter Pim de Bruijne.

Gisteren is het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland bijeen geweest, deze keer op een wel heel bijzondere locatie; het kerkje van Leegkerk.
Het hoofdthema waarover bestuurders met elkaar in gesprek gingen was is de nieuwe inrichting van de ziekenhuiszorg in Drenthe en Zuidoost-Groningen. Eerder op de dag heeft het Regieteam ‘zorg voor de regio’, bestaande uit ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en zorgverzekeraars, bekend gemaakt dat de afdelingen spoedeisende hulp van Treant Zorggroep in Stadskanaal (in januari) en Hoogeveen (in april) basisspoedposten worden. Deze basisspoedposten zijn zeven dagen per week open van 8:00 tot 23:00 uur voor niet-levensbedreigende situaties. Voor levensbedreigende situaties kunnen patiënten uit de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen terecht bij de afdelingen spoedeisende hulp in Assen, Emmen, Meppel en Scheemda. Met deze voorgenomen wijziging kan de patiëntzorg behouden blijven voor de regio. Een filmpje met meer informatie over de uitwerking van de plannen vindt u hier.

Het volledige plan wordt na de zomer voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad en cliëntenraad van de Treant Zorggroep. Daarnaast wordt eind september een continuïteitsplan voorgelegd aan het gezamenlijke tactische ROAZ Drenthe/Groningen/Friesland. Ten behoeve van de toetsing dat de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg in de regio geborgd is, nu en in de toekomst in de regio Drenthe en Zuidoost Groningen. Vervolgens zal het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland begin oktober de toetsing van dit plan afronden.

Afscheid Pim de Bruijne
Het Bestuurlijk ROAZ heeft gisteren ook afscheid genomen van haar onafhankelijk voorzitter Pim de Bruijne. De keuze voor de bijzondere locatie van het Bestuurlijk ROAZ, het kerkje van Leegkerk, was geen toeval. Pim is voorzitter van de Stichting Oude Groninger Kerken en kon zich geen betere plek wensen voor een mooi afscheid. Pim heeft het voorzitterschap vijf jaar lang met verve vervuld en de bestuurders zijn hem dan ook zeer erkentelijk voor zijn grote betrokkenheid en inzet bij de acute zorg in Noord Nederland. We vertrouwen erop u in het najaar te kunnen informeren wie de nieuwe, onafhankelijke voorzitter van het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland wordt.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht