Bijzondere visitatie acute zorg

14 november 2017

Deze week was er voor het eerst een visitatie acute zorg in Noord Nederland bij een gefuseerd ziekenhuis met drie locaties (de Treant Zorggroep).

In Noord Nederland hebben de ROAZ-en gekozen voor collegiale visitaties op het gebied van de acute zorg. Daarbij wordt de gevisiteerde instelling een spiegel voorgehouden: Wat gaat goed?  En wat zou je nog kunnen verbeteren? De onderdelen van de visitatie zijn: de basis SEH-zorg, het traumaprofiel en de voorbereiding op rampen en crises van het gehele ziekenhuis. Ook wordt tijdens de visitatie het traumalevel vastgesteld volgens de levelcriteria van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. De visiteurs zijn professionals die werkzaam zijn in andere ziekenhuizen in Noord Nederland.

Vragen
Bij een visitatie van een gefuseerd ziekenhuis doen zich andere vragen voor dan bij een enkel ziekenhuis, zoals:

  • Wat doe je centraal en wat decentraal?
  • Wat betekent de fusie voor de patiënt?
  • Komt de dienstdoende specialist naar de patiënt tijdens ANW-uren of reist de patiënt naar de dienstdoende specialist?
  • Wat betekent de fusie voor ketenpartners als de ambulancedienst en huisartsen?
  • Is er sprake van roulatie van personeel?

Drie ziekenhuizen in één keer visiteren – hoe doe je dat?
In overleg met het ziekenhuis is het programma aangepast. Op de eerste dag zijn de SEH’s in Hoogeveen en Stadskanaal bezocht en zijn gesprekken gevoerd met medewerkers van de SEH en met vertegenwoordigers van de ambulancedienst, doktersdienst en de huisartsen. Tijdens de tweede dag in Emmen heeft het visitatieteam daarnaast gesprekken gevoerd met beleidsmakers vanuit de Raad van Bestuur, medische staf en het management van de SEH.

We kijken terug op een hele leerzame en interessante ervaring voor zowel het ziekenhuis als de visiteurs.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht