Evaluatie tijdelijk Regiopunt Beddencapaciteit

17 maart 2018

Vrijdag heeft de evaluatie plaatsgevonden op de maatregelen die het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland deze week heeft genomen.

Het tijdelijk regiopunt beddencapaciteit heeft gezorgd voor inzicht op regionaal niveau en helpt ziekenhuizen om gerichter hun eigen capaciteitsbeperkingen op te lossen. Het regiopunt blijft tot nader order in de lucht.

In het algemeen is het beeld nu dat er nog beddencapaciteit in de ziekenhuizen in Noord Nederland is en dat opvang regionaal geregeld kan worden. De ziekenhuizen en ambulancezorg nemen allen op hun eigen manier initiatieven om de capaciteit te verruimen.

De griep die nu rondgaat legt bloot hoe kwetsbaar de acute zorgketen is.
Tegelijkertijd laat dit ook zien dat het ROAZ haar taak en verantwoordelijkheid uiterst serieus neemt en zo snel samen deze maatregelen tot uitvoering brengt.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht