Geslaagde tweede werksessie acute zorg voor Kwetsbare Ouderen

16 juni 2017

Donderdag 15 juni, organiseerde het AZNN  een  tweede werksessie acute zorg voor Kwetsbare Ouderen. Met ruim 60 deelnemers uit de acute zorgketen in Noord Nederland werd gewerkt aan het concreet laten worden van de dromen om de (acute) zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Van de negen dromen uit de eerste sessie werd ‘Bereikbaarheid van zorg 24/7’ als belangrijkste gezien door de aanwezigen. Op de voet gevolgd door de tweede droom ‘Samenwerking in de keten’ en als derde werd ‘Dossiervorming/zorgplan’ gezien als een belangrijke droom als het gaat om Kwetsbare Ouderen. Nog veel belangrijker dan de dromen is de waarde ervan voor de Kwetsbare Oudere patiënt. Onder andere ‘gehoord worden’, ‘niet van het kastje naar de muur gestuurd worden’, ’meteen de juiste zorg op de juiste plek ontvangen’ en ‘behandeld worden door professionals met verstand van zaken en bij wie de problematiek bekend is’.

De uitkomsten van deze tweede werksessie worden besproken met zorgverzekeraars en zorgkantoren in Noord Nederland. Eind juni worden de plannen gepresenteerd aan de bestuurders van de acute zorgorganisaties in Noord Nederland in het Bestuurlijk ROAZ. Na de zomer starten de verbetertrajecten.

Het was een geslaagde avond met mooie uitkomsten. Het AZNN bedankt alle participanten heel hartelijk voor hun waardevolle bijdrage aan de werksessies.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht