Geslaagde regionale trauma-avond

20 april 2017

Geslaagde regionale trauma-avond: Multitraumazorg op de kaart gezet

Professionals betrokken bij de traumazorg in Noord Nederland hebben op 28 maart deelgenomen aan een geanimeerde en geslaagde regionale avond over ontwikkelingen in de (multi)traumazorg.

Klaus Wendt, hoofd Traumachirurgie van het UMCG, toont de uitkomsten van de Landelijke traumaregistratie voor Noord Nederland van het afgelopen registratiejaar. Alle ziekenhuizen in Noord Nederland nemen actief deel aan de LTR. De uitkomsten zijn overwegend goed ten opzichte van de landelijke gemiddelden, zowel als het gaat om overlevingsscores als om de mate waarin ziekenhuizen data aanleveren.

Het feit dat in Noord Nederland ca. 40% van de multitraumapatiënten niet direct in het traumacentrum terecht komen is een punt van aandacht. De landelijke norm hiervoor is sinds dit jaar 90%. Dit is één van de belangrijkste redenen geweest om in 2016 een regionale ketenbrede werkgroep Multitrauma te starten.

Arvid Munzebrock, traumachirurg van het Medisch Centrum Leeuwarden, presenteert vervolgens de uitkomsten van de werkgroep Multitrauma. De werkgroep heeft haar rapportage afgerond in december 2016 en zal de keten (half)jaarlijks blijven monitoren. Belangrijke uitkomsten zijn:

  • Vanaf het najaar 2017 worden prehospitale professionals in heel Noord Nederland aanvullend geschoold in traumazorg via een e-learning en een workshop. Traumachirurgen, SEH-artsen, MMT-artsen en MMA’s worden betrokken bij de workshops.
  • De werkgroep pleit voor een sterkere regierol van de meldkamer en het herijken van de verantwoordelijkheden van het MMT. MMT-artsen zijn medisch inhoudelijk verantwoordelijk vanaf het moment dat zij worden gebeld.
  • In de subregio’s Friesland, kop van Drenthe/Groningen en Drenthe worden afspraken gemaakt die bevorderen dat patiënten met bepaalde monoletsels binnen 24 uur geopereerd kunnen worden. Als dit niet lukt in het traumacentrum of in het dichtstbijzijnde ziekenhuis, dan wordt de patiënt verwezen naar een ander ziekenhuis in de directe omgeving dat wel capaciteit heeft.

Na de presentatie komen vragen naar voren over de betrokkenheid van orthopeden bij de traumazorg en over de binnenste en buitenste ring van zorg. Deze onderwerpen worden tijdens de volgende bijeenkomst verder uitgediept.

Tot slot toont Frank Ypma, traumachirurg in het UMCG, een bijzondere casus waarbij voor het eerst 3-D technieken zijn gebruikt bij de operatie van een patiënt met een complexe bekkenfractuur (zie onderstaande link). De reacties  in de zaal zijn lovend.

UMCG voert eerste bekkenreconstructie met 3D-technologie uit.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht