Kwaliteitskader Spoedzorgketen

23 januari 2018


Op 12 januari is het Kwaliteitskader Spoedzorgketen door het LNAZ (namens AZN, FMS, InEen, LNAZ,NFU, NHG, NVSHA, NVZ, V&VN, ZN en Patiëntenfederatie Nederland), aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is het hoofdthema van het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland op 22 februari 2018 en van een gezamenlijke themabijeenkomst van het ROAZ Friesland en het ROAZ Drenthe/Groningen op 15 maart 2018. In beide gremia gaan we met elkaar in gesprek over de betekenis en impact van het kader voor de acute zorgketen in Noord Nederland.

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft hoe partijen in de zorg met elkaar willen samenwerken om iedere patiënt met een acute zorgvraag 24/7 spoedzorg van goede kwaliteit te bieden. Het kwaliteitskader is een landelijk kader voor de samenwerking tussen ketenpartners en beschrijft de minimale vereisten voor de regionale organisatie van de spoedzorg. Het kwaliteitskader is opgesteld door bij de spoedzorg betrokken organisaties.

Het kwaliteitskader richt zich op de kwaliteit van de spoedzorg die zorgverleners in ketenverband leveren en beschrijft normen, richtlijnen en aanbevelingen voor de samenwerking van de schakels in de keten. Het kwaliteitskader is gericht op de huisartsenspoedzorg, Ambulancezorg, zorg geleverd door de mobiele medische teams (MMT) en de acute ziekenhuiszorg.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht