Lancering ABR Zorgnetwerk Noord Nederland

30 april 2017

Op 3 april is het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland feestelijke gelanceerd. De lancering vond plaats tijdens een REMIS+ bijeenkomst in Izore. Hierbij waren de leden van de kwartiermaker stuurgroep vanuit GGD/GHOR, UMCG, Izore en de Zorggroep Alliade aanwezig. Samen met de leden van het coördinatieteam afkomstig uit de microbiologische laboratoria en GGD’en in Groningen, Friesland en Drenthe. Speerpunten van het ABR Zorgnetwerk zijn het organiseren en samenwerken in de keten binnen de regio. Voor de bestrijding van antibioticaresistentie is een gezamenlijke aanpak, goede communicatie en bevordering van kennis- en data-uitwisseling van groot belang.

Brainstormsessie

Tijdens een levendige brainstormsessie op 8 maart 2017, hebben zeventig professionals uit ziekenhuizen, laboratoria, GGD-en, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, zorggroepen/huisartsen(verenigingen) in Noord Nederland met elkaar gesproken over de regionale taken van het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland. Hier wordt in de komende twee jaren (2017 en 2018) invulling aan gegeven: het opstellen van een regionaal nascholings- en auditplan, een regionaal risicoprofiel en beheersplan, een signaleringsoverleg en transmurale werkafspraken, alsook hoe de regionaal deelnemende instellingen hierin te betrekken.

Vanuit het veld rijst het beeld op van – en de noodzaak voor- een open kennisgedreven multidisciplinair netwerk met als doel:

  • Gedragsverandering en bewustwording voor een ieder in de zorgketen te stimuleren;
  • Samen en in samenhang te pionieren om antibioticaresistentie en het beschermen van patienten in zorginstellingen op de agenda te zetten en te houden;
  • Waarde toe te kennen aan kennis, inzicht en vaardigheid;
  • Dankzij nieuwe methoden van leren en nadruk op implementatiekracht;
  • Voor het opbouwen van kennisnetwerken dwars door instellingen en disciplines heen.
    Kijk voor het hele verslag op: http://www.remis-plus.net/.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht