Symposium landelijke traumaregistratie

01 oktober 2018

Op woensdag 3 oktober 2018 vindt het jaarlijkse ‘symposium landelijke traumaregistratie’ plaats in de jaarbeurs in Utrecht. Het symposium is gericht op het delen van inzichten uit de traumaregistratie en om stil te staan bij landelijke kaders, knelpunten en oplossingen voor de (regionale) organisatie van traumazorg. Het symposium is bedoeld voor iedereen betrokken bij de traumaregistratie, traumachirurgen en overige medisch professionals betrokken bij de opvang van traumapatiënten. Bestuurders, managers, kwaliteits- en beleidsmedewerkers, onderzoekers en overige belangstellenden zijn van harte welkom.

Voor ongevalslachtoffers geldt dat de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek essentieel is en soms van levensbelang. Zorgaanbieders (onder meer de meldkamer, ambulancediensten, mobiele medische teams, huisartsen(posten) en ziekenhuizen) maken hierover afspraken. Dit vraagt om regionaal maatwerk omdat de 11 Nederlandse traumaregio’s verschillen qua geografie, demografie, zorgvraag en zorgaanbod. Daarbij moet worden gewerkt binnen landelijke kaders zoals prehospitale triage protocollen, levelindelingen van ziekenhuizen en kwaliteitsnormen. De traumaregistratie meet en evalueert de zorgvraag en de geleverde zorg en draagt zo bij aan het verder inrichten en verbeteren van de zorg voor ongevalslachtoffers. Bekijk hier het programma.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht