Themamiddag Landelijke Traumaregistratie: Traumazorg voor de oudere patiënt

21 november 2017

De themamiddag Landelijke Traumaregistratie van vrijdag 8 december richt zich op de oudere ongevalspatiënt: Wie zijn zij? Wat zijn de mogelijkheden van preventie? Hoe is de traumazorg voor hen georganiseerd? Op welke manieren kan de zorg voor deze (groeiende) patiëntengroep worden geborgd en wat is hiervoor nodig?

De landelijke traumaregistratie (LTR) maakt de ongevalsproblematiek, de organisatie en de kwaliteit van de traumazorg in Nederland inzichtelijk. De LTR cijfers laten zien dat de ongevalspopulatie vergrijst. Het organiseren van kwalitatief goede en doelmatige traumazorg voor de oudere ongevalspatiënten is een uitdaging door de toenemende zorgvraag en diversiteit (type en ernst letsel maar ook vitaliteit, multimorbiditeit en sociale context) van deze groep.

In de opvang en behandeling van de oudere ongevalspatiënt vervullen de ambulancediensten en de regionale ziekenhuizen een essentiële rol. Zo bracht de ambulance in 2016 bijna 90% van de 65-plussers, die na opvang acuut werden opgenomen in het ziekenhuis, naar de spoedeisende hulp. De regionale ziekenhuizen hebben ruim 80% van deze ongevalspatiënten opgevangen. Deze cijfers onderstrepen het belang van goede ketenzorg afspraken in de regionale netwerken.

Het symposium is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de opvang en behandeling van traumapatiënten, medewerkers van de traumaregistratie, bestuurders en managers, kwaliteits- en beleidsmedewerkers, onderzoekers en overige belangstellenden. U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het symposium, aanmelden kan via deze link. Klik hier voor het programma.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht