Werksessie verbetering triage

20 mei 2019

Afgelopen jaar is in samenwerking met het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland een project gestart ter verbetering van de spoedzorg voor kwetsbare ouderen. Eén van de resultaten uit dit project is een plan ter verbetering van de triage. Tijdens een werksessie vorige week, heeft een afvaardiging van de drie doktersdiensten (Centrale Huisartsendienst Drenthe, Dokterswacht Friesland en Doktersdienst Groningen) inclusief triagisten en huisartsen onder begeleiding van het AZNN, hiernaar gekeken. “Hoe kan een kwetsbare oudere door passende triage op de juiste plek terechtkomen?” was een van de vragen die tijdens de werksessie is behandeld. Er is ingezoomd op het verschil in afhandeling van medische vragen en (sociale) hulpvragen. De opbrengsten van de werksessie zullen met de regio worden gedeeld.

Deel dit nieuwsbericht

Terug naar overzicht